Đã Đóng

Thiết kế game

3 freelancer chào giá trung bình $14/giờ cho công việc này

(48 Nhận xét)
8.1
kkirandeep582

hello , I’m a professional "Game UI/UX Designer" with more than 3 years working experience. I have made similar work of Game design I have attached the link of my portfolio that will be help you get a clear idea of my Thêm

$13 USD / giờ
(35 Nhận xét)
5.4
abrcreative786

Xin chào, Tôi là Usman Tôi là người chuyên nghiệp Tôi có kinh nghiệm hơn 10 năm Tôi thấy đề xuất của bạn về "Design game" Tôi quan tâm đến dự án của bạn và tôi đã đọc mô tả của bạn Tôi đảm bảo với bạn rằng tôi có thể Thêm

$15 USD / giờ
(30 Nhận xét)
4.8