Tìm người thiết kế nhân vật game 3D

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi muốn tìm một bạn có thể thiết kế nhân vật game 3d và tư vấn thiết kế. Kiểu tương tự như hình tham khảo

Thiết kế trò chơi Thiết kế 3D Thiết kế đồ họa

ID dự án: #32326123

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$960 cho công việc này

azraazeen9

Hello, i am ready exited to work you as i read your job description I am also an expert in making 2d,3d modelling and animating characters 2dautocad drawing ,elevation, solid work, Revit ,FBX ,Unity, Render also interi Thêm

$758 USD trong 3 ngày
(28 Nhận xét)
5.2