Đã Đóng

tuyển freelancer có kinh nghiệm cocos creator

cần tìm freelancer hợp tác lâu dài hỗ trợ fix lỗi game khi phát sinh hoặc trả lương theo tháng, cũng nhau phát triển nhiều dự án game trong tương lai

Kĩ năng: Thiết kế trò chơi, Game UI, Apple Safari, Java, Cocos2d

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Thanh Hóa, Vietnam

ID dự án: #32661732