Đóng

udk game level

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $365 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

We are looking for a designer to design a very simple game level in udk. We will supply you with all the elements and the scheme with dimensions. When designed it has to be written on a cd. This is a first of a serial of more complex projects so if we are satisfied with this one, you will surely continue to work with us for the next few also. Thank you!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online