Đã Đóng

XNA 4 first person shooting game using bepu physics

First person shooting game code by XNA 4.0 using bepu physics. More details will be given when pick up the project.

Thanks.

Kĩ năng: Thiết kế trò chơi

Xem nhiều hơn: bepu physics person, first code, shooting xna physics, xna person shooting game code, using bepu xna, xna shooting game project, bepu physics, xna person game, shooting, physics, physics game, first person, game person, xna project, project physics, person details, xna person, person game xna, game code, xna person project, pick game, person xna, project xna, project game design, person shooting game

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #1052294

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

Amarck

PM me details if you'd like.

$500 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0