Đã đóng

App Game Developer + Designer

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2411 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$500 - $1500 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Need to develop an app for iOS + Android. The app will have 10 mini-games. The 10 mini-games are listed below :

1)2048

2)traffic racer

3)flow

4)doodle jump

5)8 ball pool

6)mario

7)hill climb

8)fruit ninja

9)minion

10)candy crush

So we basically need to reskin the design of each game, aswell as change the name of each game. Pleas only bid if your an experienced 3d game developer. Individual only, no teams.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online