Game interact with live tiktok

Đã hoàn thành Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

The goal of the project is to create an interactive game with tiktok donations. The skills to have its micro-game development as well as the mastery of the tiktok api

For more details please contact me. Budget : 150$

Phát triển game Thiết kế trò chơi Mobile App Development Unity 3D Game Consoles

ID dự án: #37211634

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

Được trao cho:

LucRouichi

Hello, I have 5 years of experience in game development using Unity, and a master's degree in Game Development. I look forward to the opportunity to work together. I'll send you my portfolio in private chat. Also, Thêm

$151 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.6

6 freelancer chào giá trung bình$1017 cho công việc này

Icalaziz

Saya adalah seorang gamers , dan marketing , saat ini saya masih sebagai pemula di sebuah website freelancer Mohon untuk di pertimbangkan

$151 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0