Xây dựng web game nhỏ bằng Unity

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Dự án web game nhỏ viết bằng Unity. Cần Frontend developer sử dụng Unity có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên. Thời gian hoàn thành dự kiến 01 tháng. Bắt đầu càng sớm càng tốt.

Phát triển game Unity

ID dự án: #32347678

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$620 cho công việc này

dangnguyen113

Game mình thể loại gì vậy nhỉ, Bạn đã có asset hết chưa, mình thường game website cho các local branch ở việt nam, Chat với mình để cũng thảo luận nhé

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.9
NEHABHAT92

Hi, I can create Xây dựng web game nhỏ bằng Unity I am an experienced Web developer and work on crypto currency development and equipped with all the necessary skills to provide you best website that completely satis Thêm

$630 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.8
cukpavlo

Hi , I am Unity Game and mobile application developer with 6 years of experience in building app and games . I have an Ability to make multiplayer games and also work on different platforms (Android , IOS , WebGl) In Thêm

$750 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0