Đã Trao

garments accessories design

i am interested to do some garments accessories design by online to earn.

Kỹ năng: Khai thác dữ liệu, Excel, Nghiên cứu thị trường, Tìm kiếm web

Xem thêm: design accessories online, garments, accessories, accessories design, garments online, online accessories, garments design, bid earn online, best earn online, graphic design accessories

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangladesh

Mã Dự Án: #4545543

1 freelancer đang chào giá trung bình $6 cho công việc này

happy2helpp

Hired by the Employer

$6 USD / giờ
(31 Đánh Giá)
6.9