Đã Đóng

dịch ebook

Dịch sát nghĩa ebook 1850 từ.

Ngôn từ dễ hiểu thông dụng

Kĩ năng: Lao động phổ thông

Địa điểm: Can Tho, Vietnam

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #16277646

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫500000 cho công việc này

₫500000 VND trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0