Đã Đóng

General Labour

Move Furniture from Apartment to truck and then the new Apartment.

Kỹ năng: Lao động phổ thông

Địa điểm: Lafayette, United States

Xem thêm: move site new hosting, general labour, hire people move furniture, general labour jobs australia, move wordpress new server, furniture truck wraps, furniture truck wrap, apartment furniture layout setups, forum small apartment furniture

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14795987

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

najamaldin

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0