Đã Đóng

General Labour

I need some Graphic Design I need some Graphic Design I need some Graphic Design I need some Graphic Design

Kỹ năng: Lao động phổ thông

Địa điểm: Brooklyn, United States

Xem thêm: i need graphic design site, need graphic design experience, need graphic design help, people need graphic design, need graphic design asap, need graphic design myspace

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pleasanton, United States

Mã Dự Án: #14845471

5 freelancer đang chào giá trung bình $168 cho công việc này

quncybaddie

great at everything great at everything great at everything great at everything great at everything great at everything great at everything great at everything

$230 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jmatosbe02

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Dbacchus

Experience Graphic Designer: Print, Web, Apparel & Film

$144 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0