Đã hoàn thành

Hand out flyers in Sydney CBD

Được trao cho:

aliemadi2567

I live near Sydney CBD, I am currently between jobs so this job will be my first priority if I get it. I can do it full time or part time, as you instruct.

$133 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $82 cho công việc này

$30 AUD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0