Đã Đóng

moving $20/hr

Need help moving bed, boxes, dresser and other similar furniture. 3 hours work expected

Kỹ năng: Lao động phổ thông

Địa điểm: Fort Lauderdale, United States

Xem thêm: need help moving, zen cart need help, need help cloning website, need help finishing work, coldfusion website need help, need help building resume, need help text website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14842227

3 freelancer đang chào giá trung bình $108 cho công việc này

$155 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Saeshaleenelson

A proposal has not yet been provided

$133 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Milaratino

A proposal has not yet been provided

$35 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0