Đã Đóng

Terrace Weed Removal

I need some weeds pulled from my brick terrace over the weekend in preparation for an event I will be hosting next week.

Kĩ năng: Lao động phổ thông, Người chăm chỉ, Housework, Làm vườn & cắt cỏ, Local Job

Địa điểm: Little Canada, United States

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Saint Paul, United States

ID dự án: #20412894