Convert dữ liệu pdf sang xls

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

6 trang pdf, có thể dùng phần mềm convert, kết quả cuối là trang bảng tính có nội dung file pdf, đồng thời so sánh với bảng chi tiết cũ, lọc phần VAT ra (khoảng 10-20 mục VAT). công việc có thể xong trong 1g.

Office nói chung

ID dự án: #30755384

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$27 cho công việc này

Harry2h

Kĩ năng văn phòng thành thạo. đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Hiện tại đang là sinh viên nên muốn kiếm thêm thu nhập. bạn có thể trả giá thấp hơn vì đây là lần đầu tôi đến với app v Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hhvtan1011

hello contractor, i understood the job and will finish it in an hour give it to me and i will finish it fine.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
NgoLieu

With my engineering background, I can complete the project in an accurate way in timely manner. The price can be negotiated if you trust me as the most potential candidate. Với kinh nghiệm làm việc của mình, tôi chắc Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0