Đã Đóng

Code đồ án

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

ykuta

Hi, Mình đoán bạn cũng là người Việt nên xin phép trình bày tiếng Việt cho cả 2 bên dễ hiểu. Mình sinh năm 96 cựu sinh viên Hust, kinh nghiệm lập trình C/C++, Python. Mình đã từng làm việc cho FSoft, SVMC. Mình sẽ cố h Thêm

$200 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0