Đang Thực Hiện

Geolocalization upgrade

Upgrade the Geolocalization release 1.0.2 to release 1.0.3. I will write you more info later.

Kỹ năng: .NET, Blackberry, Lập trình C#, Định vị, SQL

Xem thêm: geolocalization, write corporate press release, biographical info write blog, write post press release, write dnn module upgrade, upgrade oscommerce later version

Về Bên Thuê:
( 209 nhận xét ) Luserna S.G., Italy

Mã Dự Án: #4541038

Đã trao cho:

Kartoos

Hired by the Employer

$380 USD trong 1 ngày
(55 Đánh Giá)
6.0