Đã Đóng

German Copywriter Wanted (Full time)

Job Description:

I am looking for an experienced German Copywriter

Workload Full time (40 hours)

Time Zone Germany

Language German

Start Date ASAP

Salary 3000 - 3500 €, 3500 - 4000 €

Niche Supplements/ Gesundheit

Kĩ năng: Biên dịch viên tiếng Đức, Article Writing, Dịch thuật, Viết quảng cáo, Soạn thảo nội dung

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Asunción, Paraguay

ID dự án: #36251277

1 freelancer đang chào giá trung bình $3000 cho công việc này

revival786

Greetings! I'm a professional in providing high quality German copywriting service. I have 13 years of experience. I have more than 600 satisfied customers. I stand in the top freelancers of this site. I offer 100% or Thêm

$3000 USD trong 7 ngày
(517 Nhận xét)
7.9