Đã Đóng

I need German translation

I have a small document need translation German to English language. Please bid only native person.

Kĩ năng: Biên dịch viên tiếng Đức, Dịch thuật, English (UK) Translator, English (US) Translator, Đọc bông

Về khách hàng:
( 10 nhận xét ) Jamaica, United States

ID dự án: #34785561