Đã hoàn thành

Quick Phonecall GERMAN

Được trao cho:

sfeisten

Hello I'm a german native speaker fluent in english. I was born and raised in Munich and live with my wife and our four kids near Kaiserslautern since 6 years. Best regards Sami

€30 EUR trong 1 ngày
(246 Đánh Giá)
7.3

2 freelancer đang chào giá trung bình €23 cho công việc này

haouar

Hallo Ich möchte gern diesem Angebot annehmen. Bitte rufen sie mich an:+213659644204

€16 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0