Đã Hủy

getafreelance CLONE

I want to clone [url removed, login to view], please give me your detail of the project

Job Type: ASP

Kỹ năng:

Xem thêm: clone project, joedaboss, getafreelance project, getafreelance, job clone, clone asp, clone job, clone getafreelance, project clone, getafreelance clone, clone type, getafreelance job

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Las Vegas, United States

Mã Dự Án: #56260

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

cssaglobal1

Hello, Demo ready, pls check PMB for more details, Brgds, CSSAGlobal1

$50 USD trong 10 ngày
(62 Đánh Giá)
4.6
quality1st

we have a demo

$30 USD trong 0 ngày
(50 Đánh Giá)
3.7