Đang Thực Hiện

Private Project for DolphinBay.

Private Project for Dolphinbay only. No other bids/bidders will be considered.

Terms as previously discussed.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Ghostwriting

Xem thêm: previously discussed, private bids, eristarisis, automation project payment terms, big project payment terms, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, ghostwriting project

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Petaling Jaya, Malaysia

Mã Dự Án: #1672526

Đã trao cho:

dolphinbay

will work continuously for this project

$2 USD / giờ
(4 Đánh Giá)
2.2