Đang Thực Hiện

project no.3 for mrarticles

As dicussed

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Ghostwriting

Xem thêm: xplore, mrarticles, project no , commerce project net, layout project, flash project maker, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) khulna, Bangladesh

Mã Dự Án: #1015241

Đã trao cho:

mrarticles

thanks a lot

$50 USD trong 2 ngày
(83 Đánh Giá)
6.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

rony5800

I want to disscus with you about the job.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0