Đang Thực Hiện

Project for Kgladiadis

You know what's going on :)

Kỹ năng: eBooks, Ghostwriting

Xem thêm: going project offsite, medical store project

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Duncan, Canada

Mã Dự Án: #1051049

4 freelancer đang chào giá trung bình $118 cho công việc này

kgladiadis

done...... blah blah bah blah....

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1
GuitarMaster

Yes!!! we destroy everything and this destroy us.

$230 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rishabhdangi

hi, can i help you to finish this project?

$180 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
smartbulet

please see PM

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0