Đã Đóng

audio CD transcript

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ratiti

Hello, My bid is for the transcription. Please see pm for further details.

$30 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
transcribes

Please check my PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
monitech

Lest Start Work..... ==========================((((((((((((((( Plz check PM))))))))))))))==========================

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AllexPetrut

Ready to start!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0