Đã Đóng

Business, Accounting and Legal

I need some help with my business.

Kỹ năng: eBooks, Ghostwriting

Xem thêm: need help starting business, need business consultant, need business card designer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14866113

2 freelancer đang chào giá trung bình $21175 cho công việc này

writingstudio22

A proposal has not yet been provided

$22000 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.0
neerajagrawal201

Hi, We are serving in the field of Website & Software Design, HTML, CSS, Java, PHP, C#, javascript, bootstrap, angular.js, .NET, SQL, Biometrics, Android native/hybrid, since 2015. We also started providing service in Thêm

$20350 USD trong 45 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0