Đã Đóng

Viết Ebook chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh.

Tôi đang cần viết 1 ebook chia sẻ phương pháp học tiếng Anh, và lồng ghép tư duy tích cực, tôi đã viết rồi nhưng chưa ưng ý, tôi muốn bạn sử lại ngôn từ và bổ sung những câu chuyện truyền động lực và những dẫn chứng về thực trạng học sinh sinh viên thiết định hướng trong tương lai.

Kĩ năng: Viết sách, eBooks, Ghostwriting, Nghiên cứu

Xem nhiều hơn: h&m, h & m, nghi anh, outsource ebook cover, design pdf ebook, cabbage soup ebook, ebook site sale, selling ebook, commerce ebook website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #9245848

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

giaohoa

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0