Đã Đóng

I need a speech writer or various golf tournaments and events.

I am looking for a speech writer full of wit, historical references, motivation, and joke telling for various golf events.

Kĩ năng: Ghostwriting, Soạn thảo nội dung, Research Writing, Viết sáng tạo, Catch Phrases

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #32207955

10 freelancer chào giá trung bình $50/giờ cho công việc này

(570 Nhận xét)
8.8
(297 Nhận xét)
7.9
(408 Nhận xét)
7.7
(99 Nhận xét)
6.9
(206 Nhận xét)
6.3
(33 Nhận xét)
6.3
(23 Nhận xét)
5.5
(9 Nhận xét)
3.7
(2 Nhận xét)
2.6
(1 Nhận xét)
0.7