Đã Đóng

Need Transcripts

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

Ashleyspeed

DEAR SIR, I WOULD LIKE TO COMPLETE THIS [url removed, login to view] IS EASY FOR ME TO PERFORM.I HAVE DONE THIS TYPE JOBS BEAFOUR PLEASE ALLOW ME TO PERFORM THIS JOB. THANK YOU.

$100 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0