Đã hoàn thành

Private project for JeandreGerber-Civil Engineering English

Được trao cho:

JeandreGerber

I most probably will have this project done way before the time limit I posted. Rgeards

$375 USD trong 15 ngày
(8 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $388 cho công việc này

alexthompson

Please read the PM for more information

$400 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0