Đã hoàn thành

refinement of research into nursing

Được trao cho:

$66 USD trong 1 ngày
(35 Đánh Giá)
4.9

8 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

$277 USD trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
5.0
$30 USD trong 3 ngày
(58 Nhận xét)
5.2
KreativeTeam

I believe to be a perfect fit for your project. Relevant Skills and Experience I have the required skills and experience in this domain, having 4 years of experience in academic writing, content writing, proofreading Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(45 Nhận xét)
4.8
Zulucorp

Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$50 USD trong 1 ngày
(13 Nhận xét)
3.8
$35 USD trong 2 ngày
(16 Nhận xét)
3.6
$25 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
2.8
$25 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.2