Tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết kể về câu chuyện tình lãng mạn

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần viết một tiểu thuyết tình yêu lãng mạn dài 159-189 trang. Chi phí là 80$. Viết định dạng kindel book

Viết sách eBooks Ghostwriting Nghiên cứu

ID dự án: #14268749

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

TranslationLab

Hi, I am a seasoned and expert ghost writer. I have authored several articles and even books. I do ghostwriting because, I have, as a freelancer come to develop various experiences and skills which I would rather wri Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
3.6