Đang Thực Hiện

Writing

Được trao cho:

$556 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $518 cho công việc này

$444 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
GeekTurnedWriter

With a sweet spot for creative writing, translation, as well as article writing, I can provide pieces in both Greek and English. Very familiar with word count, formal writing as well as slang, my writing can be humorou Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0