Đã Đóng

Golmine Outlook Plugin

Hi

I have a project to build an MS Outlook plugin to attach emails to a Goldmine database.

Please can you contact if you have experience ind eveloping plugins.

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: Outlook plugin, attach, plugin project, outlook project, build plugin, outlook database, database plugin, build plugins, contact emails, project plugin outlook, plugins project outlook, plugin outlook project, outlook plugins project, outlook plugins, ms outlook plugin, emails database, attach database, outlook project plugin, outlook outlook, attach database project, plugins outlook, plugin project outlook, project outlook, plugin outlook, project outlook plugin

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Bridgend, United Kingdom

ID dự án: #57700

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

cyberlink

please check our pmb for details.

$50 USD trong 4 ngày
(2 Nhận xét)
0.0