Đã Đóng

quảng cáo google tìm người đặt. Chỉ dành cho người ở việt nam

Job Description:

Nó rất thuộc về Việt Nam, biết cách đặt nó, và công nghệ Việt Nam mạnh mẽ

Kĩ năng: Google Ads, Google Adsense

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) nanpingshi, China

ID dự án: #35437024

2 freelancer chào giá trung bình$150 cho công việc này

seo4quality

Hi, If you are already using Google Adwords, please send me your 10 digit account/customer id so that we can look into your account. We'll examine what can be done to enhance the outcome for you. We can monitor and op Thêm

$150 USD trong 30 ngày
(15 Nhận xét)
5.4