Đã Đóng

so10minutos

I have a LMS (WordPress), which uses dynamic URLs, if I access URLs directly, Adsense ads are shown (as you can in print b), but through dynamic URLs (course-status), ads do not appear (as you can in print a).

You can access the site [url removed, login to view] > Entrar / Cadastrar > "Introdução" > "Método Científico, Medidas e Unidades" and click on Iniciar Curso

I want someone who can program Adsense to insert ads into dynamic URLs

Kĩ năng: Google Adsense

Xem nhiều hơn: introdução, site freela com br redação, introdução a programação web, animação freelancer, animação 2d online gratis, animação 2d online, analista de licitação freelancer, a tradução do texto i want your job chocolate taster, companie who build wordpress themes for you, wordpress problem ssl cert path access rights, wordpress landing page google adsense, wordpress optimized seo google adsense, wordpress classified ads plugin adsense, google uses javascript adsense, free wordpress sports magazine themes adsense

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brazil

ID dự án: #16175406

1 freelancer đang chào giá trung bình R$66 cho công việc này

zonic123456

Hi would like to notify you that i can do this job and deliver on time given.

R$66 BRL / giờ
(0 Nhận xét)
0.0