Đã Đóng

Tối ưu, tạo quảng cáo google

- Tối ưu tài khoản quảng cáo google.

- Lên chiến dịch chạy.

- Lập báo cáo và tối ưu ngân sách.

- Tư vấn chạy chiến dịch liên quan đến google ads, google shopping, retargeting

Kĩ năng: Google Adwords, Tiếp thị, Tiếp thị qua Internet, Quảng cáo trên Facebook

About the Client:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #28064823

2 freelancer chào giá trung bình $8/giờ cho công việc này

whitehatseo1000

~Hi There~ Here is our past Vietnam project:- Vietnam - [login to view URL] "We have 9+ experience and successful SEO in Vietnam top brands ." We can help drive up your website’s ranking on search engines, speci Thêm

$8 USD / giờ
(215 Nhận xét)
7.4
(367 Nhận xét)
7.8