Đã hoàn thành

google docs winforms

hi i want a simple project that will use devexpress win forms controls to view the list of google docs , upload files/folders , download and change sharing persmissions.

Kĩ năng: Google App Engine

Xem nhiều hơn: google. docs, docs. google, devexpress c, c# devexpress, winforms google docs, google google docs, google docs sharing, docs.google.docs, google forms, google app engine, c winforms, change google, engine google, google engine app, google app download, devexpress controls, use google engine, simple project controls, app devexpress, google list, simple google app engine, google download, download app google, forms files upload, download google

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Athens, Greece

ID dự án: #1070197

Được trao cho:

rajghosh

I can do this project. Plese see the private message

$250 USD trong 7 ngày
(2 Đánh Giá)
3.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

srinichal

I can deliver the project

$250 USD trong 5 ngày
(2 Nhận xét)
3.5