Đào tạo online trình độ advance về Google Appsheet

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Cần thuê người hướng dẫn 1-1 nâng cao về cách tạo app với công cụ google appsheet

Google App Engine jQuery / Prototype

ID dự án: #36954541

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

SyedRohaanAlam

Hello, I have more than seven years of experience in the office and more than three years of freelance experience in the required area of work and would like to help you with this task. Thanks for posting in my area of Thêm

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0