Đã đóng

Plug-in for Chrome, which automatically adds the user to the application facebook

Dự án này đã được trao cho viraniacreturns với giá zł1111 PLN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
zł750 - zł2250 PLN
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Making plug in chrome / firefox that after installation the user will automatically add it to the facebook application then retrieves the token and save it to a file. The plug should download a new token every 2 hours. Everything has to be done automatically in the background.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online