Đã Đóng

Google cloud Api

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1050 cho công việc này

tirthasingha08

I am responsible for designing and implementing cloud-based solutions.I am providing full cloud-based architecture on GCP.

₹1050 INR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.4