Đang Thực Hiện

for nirjon google likes

hi nirjon

as discussed we would like to proceed with 50 facebook, twitter and Google shares

as discussed with nirjon.

Kỹ năng: Google Plus

Xem thêm: google plus shares, google plus like, google likes, google twitter, twitter facebook google plus, plus facebook twitter, google plus facebook, plus likes, nirjon twitter, twitter google, google twitter plus, shares facebook, likes google twitter, facebook twitter google, google plus likes, facebook twitter google plus, facebook google plus, twitter google plus, google plus twitter, nirjon, google maps facebook app

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1669810

Đã trao cho:

drubo999

Thnx for the project.

$42 AUD trong 3 ngày
(37 Đánh Giá)
4.9

5 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

dataworker2009

Please check PM.Thanks

$30 AUD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.9
sorder88

please cheak my pmb

$30 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
princerajjpr

HELLO SIR, THANKS FOR YOUR JOB OPPORTUNITY. PLEASE HAVE A LOOK ON PM

$30 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Mazharul05

Sir, I can do this work very easily. please give me one chance. thanks

$30 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0