Đang Thực Hiện

Gourmet Banner campaign

Hi Richy. Urgent job attached. I'll send you through PSD files, specs etc once you accept the job.

Cheers Pat

Kỹ năng: Adobe Flash, Thiết kế Photoshop

Xem thêm: gourmet banner psd, pat, gourmet, banner campaign, campaign psd, urgent banner, job banner, banner job, files psd electronic, banner psd files, quark files psd, psd banner, files psd, campaign banner art, convert cdr files psd, environment campaign banner, convert corel files psd, banner psd

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Hunters Hill, Australia

Mã Dự Án: #1711203

Đã trao cho:

RichyJassal

Hired by the Employer

$250 AUD trong 5 ngày
(59 Đánh Giá)
5.7