Đã hoàn thành

Gourmet Banner campaign

Hi Richy. Urgent job attached. I'll send you through PSD files, specs etc once you accept the job.

Cheers Pat

Kĩ năng: Adobe Flash, Thiết kế Photoshop

Xem nhiều hơn: gourmet banner psd, pat, Gourmet, banner campaign, campaign psd, urgent banner, job banner, banner job, files psd electronic, convert cdr files psd files online, banner psd files, quark files psd, psd banner, files psd, campaign banner art, banner sign design psd template, convert cdr files psd, environment campaign banner, roll banner business design psd, convert corel files psd, banner psd

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Hunters Hill, Australia

ID dự án: #1711203

Được trao cho:

RichyJassal

Hired by the Employer

$250 AUD trong 5 ngày
(59 Đánh Giá)
5.7