Đã Đóng

UK Grant writer

Job Description:

looking for someone whos has experience writing grants

Kĩ năng: Viết đơn xin tài trợ, Gây quỹ, Research Writing, Khởi nghiệp, Viết bài kinh tế

Về khách hàng:
( 7 nhận xét ) rajahmundry, India

ID dự án: #35338447

3 freelancer chào giá trung bình₹1050 cho công việc này

crispwriter

Greetings, I am really happy to see your project. I am one of the top 4% of freelancers on this platform and provide top-notch services in the field of content, article, and research writing. I have experience of 8 yea Thêm

₹1050 INR trong 1 ngày
(345 Nhận xét)
7.7