Đang Thực Hiện

137853 Animated Banners

Hi all,I would like 2 animated banners-one 468 x 72 and one 720 x 90 . They need to be colorful,eye catching and professionally done. Winning bidder must be able to accept e-gold as a form of payment. Any questions then please ask.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: form banners, banners animated, need banners payment, banners 468, 468 banners

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1884027