Đã hoàn thành

1801 Animated GIF optimization

Hi, I need this animated gif to be under 45kb, without losing too much image quality. [url removed, login to view] This needs to be done asap, so please only bid if you can start right away. Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: GIF, animated animated gif, asap gif animated, design animated gif, start gif, gif image design, gif need, gif bid, need gif image, bid gif, image gif, gif, bid gif animated, bid animated gif, asap animated gif, animated gif design, animated gif bid, quality animated image, quality animated, animated graphic, animated asap, quality gif animated, design gif image, gif image, gif animated quality

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Brisbane, Australia

ID dự án: #1752670

Được trao cho:

honda4fun

Hi. Please see PM...Sue

$15 USD trong 0 ngày
(90 Đánh Giá)
4.8