Đang Thực Hiện

156601 Attractive logo needed

I need a logo designed for a start up company. Please show me samples of your work on the PMB. I will explain the theme on the PMB only.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: your logo on, design logo for start up company, please show logo, explain logo design, logo needed company, explain logo, attractive logo design, explain logo needed, company logo needed, attractive logo

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1902786