Đã hoàn thành

5888 Banner Ad

I need two banners for my site. 1 is 120x60 not more than 15k 2 is 180x600 not more than 30k These should be flash banners. Let me see what you've designed and we're good to go. I need these immediately.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: what is banner ad, banners ad, you re good to go, flash banner ad design, anything go, ad banners, 120x60 flash banner, site ad banner, flash ad design, flash ad banners, design flash ad, design banner 120x60, banner ad flash, 120x60 graphic, 120x60 banners, banners 120x60, good banner, banner 120x60, 120x60 banner, flash banner good design

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Boca Raton, United States

ID dự án: #1756757

Được trao cho:

deepsniti

Plz check PMB

$50 USD trong 1 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0