Đã hoàn thành

106694 Banners

This bid is for 20 banners 10banners will be 120x60

and 10 will be 468x60 the banners must be based on Tunner cars and and website name colors are your choice

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Odd Jobs

Về khách hàng:
( 10 nhận xét )

ID dự án: #1852863

Được trao cho:

$45 USD trong 5 ngày
(50 Đánh Giá)
5.5